• Facebook
  • Google
  • Live
  • Linkedin
  • Twitter
Ionut Zapototchi (Admin)
on May 14, 2021 70 views

Kruger Brent Intro 4D

Visit Us!
https://www.krugerbrent.org
https://www.krugerbrent.eu
https://www.rugerbrent.ro

Subscribe to this channel!
https://www.youtube.com/channel/UCAzX8gNqrWfc4MyFJDNoMhQ

Abonati-va la acest canal!
https://www.youtube.com/channel/UCAzX8gNqrWfc4MyFJDNoMhQ

Don't forget to like and subscribe for more!

We offer you support to translate your idea into a script that will be the basis for making a film. The literary script, in fact, is the foundation of the film. We help you in the complete, successive and concrete conception / description of the action of the future film, constituting its dramaturgical essence. The script idea can be original or a film adaptation of a TV commercial or art piece.
After that, we move on to the next phase where the film's director based on the literary script draws up the director's script (or cut-out) of the future project, which is, in essence, a cinematic transcription of the literary idea. Here the director presents his overall vision of the subject, his way of dealing with all the decisive aspects of the project. The script must contain a complete and accurate description of each sequence, each shooting frame, their duration and length, indications of the place and time of the action, filming methods, the content of the soundtrack on the dialogues, music, special sound effects and, what more importantly, those related to artistic / acting performance.
The director's screenplay is the overall cinematographic project of the future film project, TV advertising, video, etc., including all the artistic, technical and production elements necessary to make it. Preparation is important in making a film, as it is the decisive period that ensures continuity. the production process, the achievement of optimal technical-productive parameters during the production of the film, ensures the necessary conditions for the production of the film at a quality artistic level. The sketches of the sets and costumes are made, the props are established. The filming locations are chosen for each sequence, the actors are selected, rehearsals are done, etc., the distribution is finalized, filming rehearsals, rehearsals are done. The preparation time depends on the character and complexity of the project. The filming stage is the transposition on film of the content of ideas from the director's script, at the end of a complex artistic process.

Noi vă oferim suport pentru a transpune ideea dumneavoastră într-un scenariu care sa stea la baza realizării unui film. Scenariul literar, de fapt este fundamentul filmului. Vă ajutam în conceperea/descrierea completă, succesivă și concretă a acțiunii viitorului film, constituind esența dramaturgică a acestuia. Ideea de scenariu poate fi originală sau o adaptare pentru film a unei reclame TV sau piese artistice.
După aceasta, se trece la faza următoare unde regizorul filmului pe baza scenariului literar întocmește scenariul regizoral (sau decupaj) al viitorului proiect, care este, în esență, o transcriere cinematografică a ideii literare. Aici regizorul își expune viziunea sa de ansamblu a subiectului, maniera sa de tratare a tuturor aspectelor hotărâtoare ale proiectului. Scenariul trebuie să conțină o descriere completă și precisă a fiecărei secvențe, a fiecărui cadru de filmare, durata și lungimea lor, indicații privind locul și timpul acțiunii, metode de filmare, conținutul coloanei sonore privind dialogurile, muzica, efecte sonore speciale și, ce este mai important, cele referitoare la interpretarea artistica/actoricească.
Scenariul regizoral constituie proiectul cinematografic de ansamblu al viitorului proiect de film, publicitate TV, videoclip, etc., cuprinzând toate elementele artistice, tehnice și de producție, necesare realizării acestuia.Pregatirea este importantă în realizarea unui film, întrucât este perioada decisivă care asigură continuitatea procesului de producție, atingerea unor parametrii tehnico-productivi optimi pe parcursul realizării filmului, asigură condițiile necesare realizării filmului la un nivel artistic de calitate. Se realizează schițele decorurilor și costumelor, se stabilesc obiectele de recuzită.Se aleg locațiile de filmare pentru fiecare secvență, se selecționează actorii, se fac probe etc., se definitivează distribuția, se fac probe de filmare, repetiții. Durata de pregătire este în funcție de caracterul și complexitatea proiectului.Etapa de filmare, este transpunerea pe peliculă a conținutului de idei din scenariul regizoral, la capătul unui proces complex artistic.

Categories: Business
Be the first person to like this.